O nas

Naszym celem jest tworzenie i udział w realizacji wydarzeń naukowo-edukacyjnych spełniających rosnące oczekiwania środowiska medycznego w zakresie nowoczesnego kształcenia z dietetyki, fizjoterapii oraz genetyki.

Poszukujemy takich form szkolenia które dostarczą nie tylko aktualnej wiedzy czy ważnych, aktualnych tematów ale przede wszystkim pomogą w codziennej praktyce fizjoterapeuty, dietetyka i lekarzy.

Forma wielu szkoleń odbiega od dotychczasowych tradycyjnych form wykładowego przekazywania wiedzy. Skupiliśmy się na praktycznym pokazywaniu problemów w zakresie przedstawianych zagadnień. Przedstawiamy i omawiamy nowe standardy
i wzorce w środowisku medycznym. Prezentujemy przypadki kliniczne w celu pokazania praktycznego zastosowania aktualnej wiedzy medycznej.

W ten sposób chcemy mieć swój udział w misji pracy zawodów medycznych, którą jest szybka i skuteczna diagnostyka, leczenie pacjentów – według standardów medycyny opartej na faktach ( Evidence-based medicine, EBM) oraz najnowszych osiągnięciach genetyki w medycynie (personalised medicine, MP).